Events

ABOUT THE GARDENER / AN GARRAÍODÓIR

Graffiti Theatre Company presents THE GARDENER By Mike Kenny Every season has the other seasons tucked away inside … Joe has a new baby sister and nobody wants to play with him. Nobody wants to play with old Uncle Harry either so together they begin to work on Uncle Harry’s garden. Even if Uncle Harry can’t remember ordinary things he and Joe create a year to remember. Graffiti as Gaeilge An Garraíodóir le Mike Kenny, leagan Gaeilge le Síle Ní Bhroin Taobh istigh de ghach séasúr, tá na séasúir eile faoi cheilt ... Tá deirfiúirín nua ag Joe, agus níl éinne ag iarraidh súgradh leis anois. Níl éinne ag iarraidh súgradh le hUncail Harry ach oiread agus mar sin tosnaíonn an bheirt acu ag obair ar gháirdín Uncail Harry. Cé nach bhfuil cuimhne mhaith ag Uncail Harry ar an gnáthrud, cruthaíonn sé féin agus Joe bliain gur fiú cuimhneamh uirthi.

The Gardener by Mike Kenny is specifically designed for classes from senior infants to second class. The performance of The Gardener can take place in your school hall or in Graffiti’s theatre.  A Teachers’ Book with suggestions for classroom work related to the performance will be available online.

The educational aims of the performance are: To look at remembering and forgetting; to explore early childhood anxiety; to explore the SPHE programme, the strands, ‘Myself and Others’, Myself and the Wider World’, to complement the Drama and English programmes.

The Performance, which lasts 45 minutes, will play to one class at a time – or two classes where numbers do not exceed 35 pupils. We also encourage parents and  grandparents to attend the performance.Due to the financial support of the company by The Arts Council & The Arts Office of Cork City Council the cost of a performance to schools is only €175.00 (with 11% discount on a second performance booked for the same day).

The performance requires:

·       Exclusive access to a hall or gym to accommodate a 6.5m x 6.5m set

·       Access to this area at least 1 hour before and after the performance

·       Access to electric sockets in this area

·       Sufficient parking for the company van

·       We require that a teacher be present at all times as per Child Safety Guidelines

 

The Gardener tours to schools in Munster from 6th- 24th March 2017. To book please contact the Booking Officer at Graffiti Theatre Company telephone: 021-4397111 or email: bookings@graffiti.ie


Tá an léiriú gleoite seo de An Garraíodóir, le Mike Kenny, deartha go speisialta do ranganna Naíonáin Shinsearacha go Rang a Trí. Is féidir an léiriú a chur ar siúl i halla na scoile nó in amharclann Graffiti. Beidh Leabhar Múinteoirí ar fáil ar líne le gníomhaíochtaí (nascaithe leis an gcuraclam) ceangailte leis an dráma.

Seo aidhmeanna oideachasúla an chláir: féachaint ar chuimhne agus dearmad; iniúchadh a dhéanamh ar imní an pháiste óig; tabhairt faoin gcuraclam OSPS, sraitheanna 'Mé Féin agus Daoine Eile', 'Mé Féin agus an Domhan Mór', comhtháthú leis an gcuraclam - Drámaíocht agus Gaeilge.

 Maireann an léiriú 45 nóiméad. Tá sé oiriúnach do rang amháin ag an am - uasmhéid 35 páiste. Tá fáilte roimh thuismitheoirí agus sean-tuismitheoirí.

 

Buíochas le maoiniú Graffiti ón gComhairle Ealaíon, Foras na Gaeilge agus Comhairle Chorcaí, tá costas íseal ar an léiriú: €175 (€155 ar an dara léiriú ar an lá céanna).

Beidh gá againn le:

·       halla/spás don seit, 6.5m x 6.5m

·       fáil ar an halla uair a' chloig roimh agus i ndiaidh an léiriú

·       pairceáil don veain, soicéid leictreacha sa halla

·       Caithfidh Múinteoir a bheith i láthair an t-am ar fad le treoracha Cúram Páistí a chomhlíonadh

 Beidh An Garraíodóir, ar fáil ón 24 Aibreán go dtí 12 Bealtaine. Chun léiriú/léirithe a chur in áirithe, bí i dteagmháil linn: bookings@graffiti.ie nó 021 4397111   www.graffiti.ie

 

'Seo mise

Ansin

Beag

Gas beag de ghasúr

Síol, i ndáiríre

Gach rud ionam istigh

Réidh le fás'

'Bíonn blianta móra ann ó am go chéile, agus b'shin bliain mhór.'

 

 • DATES

 • Fri, May 05 | 10:00
  Sat, May 06 | 10:00
  Sun, May 07 | 10:00
  Mon, May 08 | 10:00
  Tue, May 09 | 10:00
  Wed, May 10 | 10:00
  Thu, May 11 | 10:00
  Fri, May 12 | 10:00
  Sat, May 13 | 10:00